“Sosiaalinen taide voi olla voimaannuttavaa” – Rohkea yhteisötaideprojekti syksyllä Raaseporissa Posted on 3.4.2017 by katjajuhola

https://turkublogs.fi/solu/2017/04/03/sosiaalinen-taide-voi-olla-voimaannuttavaa-rohkea-yhteisotaideprojekti-syksylla-raaseporissa/

Raaseporin julkiset tilat saavat uutta ilmettä kansainvälisen taiteilijasymposiumin kautta tulevana syksynä. Internatiol Socially Engaged Art Symposium (ISEAS) tuo Länsi-Uudellemaalle taiteilijoita monista maista. Taiteilijat liikkuvat sujuvasti monilla taiteen kentillä lähtien kuvataiteesta päätyen musiikin kautta aina näyttämötaiteeseen ja performanssiin. “Tavoiteena on tuoda eri alojen taiteilijat yhteen. Symposium toimii oikeastaan monella tasolla. On mielenkiintoista huomioida, miten taiteilijoiden yhteisasuminen vaikuttaa keskusteluun. Samalla on mielestäni tärkeää tiedostaa sosiaalisuus voimavarana tuottaa jotain uudenlaista.” symposiumin organisoija ja taiteellinen johtaja Katja Juhola sanoo.

Soveltavataide on ollut viimeaikoina pinnalla ja se onkin yksi hallituksen kärkihankkeista. On tärkeää kunnioittaa julkisyhteisöiden haluja, mutta muistaa myös se, että sosiaalinen taide on aina vuorovaikutteista. Lopulliset konnotaatiot muodostuvat vasta katsojien ja kokijoiden vuorovaikutustilanteissa. “Sosiaalinen taide voi olla voimaannuttavaa. On todella tärkeää, että yhteisöjen jäsenet pääsevät osallistumaan tekijöinä. Sosiaalisen taiteen on toimiakseen temmattava ihmiset mukaansa.” Juhola toteaa.

Kokonaan erillisen puolen symposiumissa muodostaa taiteilijayhteisön vuorovaikutus. ISEAS-projektiin osallistuvat taiteilijat asuvat yhdessä koko symposiumin ajan, joten keskutelut ja ideoiden vaihdot muodostavat hedelmällisen osan viikkoa. Osallistuvat taiteilijat saavatkin ensiarvoisen tärkeitä kansainvälisiä kontakteja. “Minulle on todella tärkeää avata kansainvälisiä ovia kotimaisille soveltavan taiteen tekijöille. Vaikka teemmekin tärkeää työtä tilaajien suuntaan, niin koen kansainvälisyyden teeman vähintään yhtä tärkeäksi, myös eri taiteiden välisyydessä on hedelmällistä ristipölytystä”

Kansainvälinen taiteilijayhteistyö ei ole Juholalle uusi asia. Vuoden ohjelmistoon kuuluvat taidesymposiummatkat niin Puolaan kuin Haitille. “Italian Scampiassa, paikallisessa slummissa, työskennellessäni kahteen otteeseen, huomasin suomalaisuuteni olleen vaikeassa asemassa oleville nuorille tärkeä asia. Suomalaisuus toimi merkitysten antajana soveltavalle taiteelleni, myös ulkomailla toimiessani. ISEAS-projektiin osallistuu esimerkiksi iranilainen performanssitaiteilija, jonka läsnäolo mustiolaisessa kyläkoulussa koettiin tärkeäksi, koska oppilaat saavat käsityksen vieraasta kulttuurista helposti lähestyttävän vuorovaikutteisen taidetyön avulla.”

Taiteilijat pariutuvat siten, että yksi paikallinen taitelija työskentelee yhdessä yhden kansainvälisen taiteilijan kanssa.Työ on jo alkanut taiteilijoiden välillä keskustellen ja ideoiden sekä toisten aikaisempaan taiteelliseen tuotantoon tutustuen. Sopimuksia on tehty useiden paikallisten julkisten toimijoiden kanssa. Mukaan mahtuukin yhteisöjä teineistä vaareihin ja kaikista sosiaaliluokista. Esimerkkinä mainittakoon Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahvila, jonne on tarkoitus jalkautua taiteen ja ruuan yhdistävällä projektilla, josta vastaa paikallinen kuvataiteilija Lasse Lampenius yhdessä italialaisen taiteilijan Grazia Radicen kanssa.
Kokonaisuutena ISEAS työllistää 25 taiteen ammattilaista, jotka ovat lähteneet mukaan omalla riskillään. Apurahoja on haettu, mutta kuten alan ihmiset hyvin ymmärtävät, on niiden saaminen työn ja tuskan takana. “Kaikkeen toimintaan liittyy aina riskinsä. Olen ollut yrittäjänä vuodesta 1996 ja tiedän mitä riskinottaminen tarkoittaa. Intohimo on kuitenkin läsnä, ja tätä hanketta vedän puhtaasta uskosta sen merkittävyyteen ja vaikuttavuuteen. Olen intohimoinen ja palavasydäminen taiteilija-kuraattori.”

ISEAS on osa virallista Suomi 100 -juhlavuotta.
http://www.iseasfinland.com

Kirjoittajat: Katja Juhola, taiteellinen johtaja, ISEAS
Mikko Sergejeff, HuK, Freelancer