Video artworks

Katja Juhola 

Metsä / Forest

2021 video 10min 31sec

Katja Juholan videoteos koostuu keskusteluista, joita käytiin osallistujien kanssa symposiumin aikana. Mukana ovat tutkijan, luontoaktivistin, eräopasopiskelijan ja taiteilijan äänet. Video kuvattiin Äkäslompolossa elokuussa 2020 heti symposiumin jälkeen. Juholaa avustivat hänen puolisonsa Jukka Juhola ja symposiumitaiteilija Tanja Koistinen. Värit symboloivat neljää vuodenaikaa ja myös tuhoa, jonka ihminen tuo luontoon. Kuinka kohtelemme metsiämme, kohtelemme itseämme. Luonnon monimuotoisuuden häviäminen on todellinen uhka koko elämän menetykselle. Alastomuus edustaa haavoittuvaa, aistillista ja emotionaalista suhdetta luontoon ja metsään kohdistuvia uhkia kohtaan.

Keskustelijat

Lea Kaulanen, yrittäjä, Äkäslompolo

Ville Hallikainen, erikoistutkija, Rovaniemi

Opiskelija Muonion eräopaskoulusta,

Raisa Raekallio, kuvataiteilija, Kittilä

Meeri Koutaniemi, valokuvaaja, Helsinki

Misha del Val, kuvataiteilija, Kittilä / Baskimaa

Katja Juhola’s work consists of discussions that were held with participants during the symposium. The voices of the researchers, nature activists, Wilderness Guide students and artists are included. The colors symbolize the four seasons and also the destruction that man brings to nature. How we treat our forests, we treat ourselves. The loss of natural biodiversity is a real threat to the loss of all life. The nudity in the film represents a vulnerable, sensitive and emotional relationship with nature and the threats against the forest. The video performance was made in Äkäslompolo in August 2020 right after the symposium. Juhola was assisted by her spouse Jukka Juhola and the symposium artist Tanja Koistinen.

Conversations

Lea Kaulanen, entrepreneur, Äkäslompolo

Ville Hallikainen, Senior Research, Rovaniemi

Student from Muonio Wilderness Guide School

Raisa Raekallio, visual artist, Kittilä

Meeri Koutaniemi, photographer, Helsinki

Misha del Val, visual artist, Kittilä / Basque Country

Symbiosis

Katja Juhola, Finland & Hugo Peña, Chile

2022 video 9min 5sec

Symbiosis perustuu Katja Juholan (kuvataiteilija) ja Hugo Peñan (tanssija & koreografi) performanssiin, jonka he loivat yhdessä kesäkuussa 2022 Italian Irpinian kansainvälisessä taidesymposiumissa. Juholan alkuajatuksena oli paljas iho ja väripigmentti, kun taas Peña toi mukaan hitaan eläimellisen liikkumisen ja herkän kanssatanssijan huomioimisen.

Koko teos syntyi paikkasidonnaisella improvisaatiolla. Teosta ei harjoiteltu, vaan se kuvattiin ensi otolla kahdella kameralla. Toinen kameroista on argentiinalaisen Micky Garcia del Rion käsivaralla kuvaama. Teos esitettiin vain kerran muille symposiumin taiteilijoille.

Teoksen äänimaisema on tuotettu jälkikäteisesti. Halumme oli nostaa esille sitä läheisyyttä ja alkukantaisuutta, jota koimme niin ympäröivän luonnon kuin toistemme kanssa. Loppujen lopuksi me kaikki olemme yhtä ja samaa elämän energiaa ja riippuvaisia toistemme olemassaolosta. Teos on jatkoa Juholan videoteossarjalle, jossa hän pohtii elämän monimuotoisuutta posthumanistisesta näkökulmasta käsin.

Muut teokset/other works: